Coaching för individer & arbetsgrupper

Forskning visar att en miljon svenskar vantrivs på sina arbetsplatser. Mycket av detta bottnar i dålig kommunikation, brist på motivation och avsaknad av glädje i vardagen. För att få ner denna statistik behöver vi ta hand om den viktigaste komponenten och resursen – nämligen våra medarbetare. Coaching kan vara ett sätt att göra det.

För att läsa mer klicka här

För att stänga text klicka här

Team M I G har utarbetat ett omtyckt och kreativt utbildningsprogram för företag och grupper där man på ett unikt sätt kombinerar föreläsningar, workshops och coaching. Allt utformat ur ett perspektiv av glädje och inspiration för att varje enskild medarbetare ska kunna ta till sig informationen och omsätta den till kunskap både i sitt eget liv och i det kollektiva välmåendet i gruppen.

Detta skapar också dynamiska team där man lär sig förstå vinsten av olikheterna hos våra medarbetare och hur man med små medel kan omvandla dessa till tillgångar som gör att vi kompletterar varandra. Kontentan blir en grupp som engagerat vill gå framåt inte en grupp som är tvingad att gå framåt. Sist men inte minst frambringar programmet också medmänsklighet, glädje och bestående, lösningsfokuserade sätt att kommunicera.