Teamcoaching utvecklar individen i gruppen

Tahira , Webdesigner

Coachingen med Janne har hjälpt mig att ta vara på varje tillfälle och öppnat mina ögon för möjligheter.

För att läsa mer klicka här...

Tahira , Webdesigner

Coachingen med Janne har hjälpt mig att ta vara på varje tillfälle och öppnat mina ögon för möjligheter. Genom coachingen har jag insett att kontrollen ligger hos mig och mitt fokus. Nivån av mitt engagemang är det som avgör mina resultat. Jag har lärt mig att ge 110% i varje situation och att det även i de fall jag inte alltid får de resultat jag önskat så lär jag mig mycket genom att alltid ge allt jag har. /Tahira , Webdesigner

Margareta Sundin VD Akademi Coachstjärnan AB

Emma är en härligt positiv och inspirerande motivator som är självklar, närvarande och trygg i sitt förhållningssätt till omvärlden och till sina klienter.

För att läsa mer klicka här...

Margareta Sundin VD Akademi Coachstjärnan AB

Emma är en härligt positiv och inspirerande motivator som är självklar, närvarande och trygg i sitt förhållningssätt till omvärlden och till sina klienter. Hon har också en förmåga att med hjälp av humor, hundraprocentig närvaro och kraftfulla frågor få klienten att väcka den egna inneboende potentialen och nå personlig utveckling på ett inspirerande och framgångsrikt sätt. Jag vill å det varmaste rekommendera Emma till dig som vill bli coachad till framgång i ditt liv” /Margareta Sundin VD Akademi Coachstjärnan AB

Lennart (chef på ett mellanstort privatägt företag)

Andras ord om Janne och Emma: ”Jag refererar till det coaching uppdrag, ni genomförde hos oss.

För att läsa mer klicka här...

Lennart (chef på ett mellanstort privatägt företag)

Andras ord om Janne och Emma: ”Jag refererar till det coaching uppdrag, ni genomförde hos oss. Uppdraget omfattade såväl individuell- som gruppcoaching, med utgångspunkt från den kartläggningen som gjordes av er innan uppdraget. Samtliga som deltog har positivt intygat om det värde som såväl grupp- som de enskilda coaching samtalen gav. De slutord (se bilagor) som uppdraget lämnade efter sig är mycket värdefulla och har satt positiva avtryck i internt samarbete och intern kultur, för lång tid framöver. Det var således en mycket lyckad mix i ert genomförda program. Det är många, av oss på företaget, som efterfrågat en fortsättning för såväl egen del som för gruppen. Vi ber att få återkomma beträffande detta framöver. Tack för ett mycket bra genomfört uppdrag!” /Lennart (chef på ett mellanstort privatägt företag)